Życzenia Wielkanocne 2014

Umiłowani Archidiecezjanie! „Zmartwychwstał, jak zapowiedział” – stwierdził krótko i dobitnie anioł Pański, który „zstąpił z nieba, (…) odsunął kamień [od grobu Chrystusa] i usiadł na nim” (por. Mt 28, 6. 2a). Chrystus kilkakrotnie zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie. Wieść o czekającej Go śmierci wzbudziła najpierw sprzeciw Piotra (por. Mt 16, 21-23), a potem wielki smutek Apostołów (por. Mt 17, 22-23). Natomiast słowo o zmartwychwstaniu przekraczało w ogóle ich możliwości rozumienia (por. Łk 18, 34). Dopiero pusty grób, słowa anioła, a następnie osobiste ukazywanie się im Chrystusa Zmartwychwstałego przekonało Apostołów, że Pan naprawdę żyje! Że jest Prawdą o Życiu! Że jest Drogą, która do Życia prowadzi! (por. J 14, 6).

Drodzy Siostry i Bracia!

Właśnie tę prawdę o Zwycięskim Chrystusie, który jest Panem życia, Kościół głosi światu od prawie dwóch tysięcy lat. Ta prawda zmieniła bieg ludzkich dziejów. Ustąpiło poczucie bezsensu i przekonanie o wszechwładzy śmierci. W ich miejsce w człowieczych sercach zagościła pewność nadziei, której wspaniały wyraz dał św. Paweł Apostoł, pisząc do Rzymian: „A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8, 11).

W ten świąteczny poranek „pierwszego dnia tygodnia” (por. Mt 28, 1) życzę więc Wam z całego serca, Ukochani, odkrycia – niejako na nowo – prawdy, że Chrystus jest Życiem. Niech z tego odkrycia rodzi się w Was ogromna radość, która pozwoli Wam wołać do całego świata: „Alleluja! Pan zmartwychwstał, jak zapowiedział! On, który swoim zwycięstwem nad śmiercią dał nam nadzieję życia wiecznego!”.

Dzieląc się z Wami tą wielkanocną radością, z serca wszystkim błogosławię

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki