Zło dobrem zwyciężył. Święty Jerzy XX wieku

„Zło dobrem zwyciężył. Święty Jerzy XX wieku” – to tytuł najnowszej książki o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

autorstwa Włodzimierza Rędziocha, Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia. O książce z Włodzimierzem Rędziochem, rzymskim korespondentem „Niedzieli” rozmawia ks. red. Mariusz Frukacz. Z rozmowy dowiadujemy się m. in. o pobycie ks. Jerzego Popiełuszki w redakcji „Niedzieli” w maju 1983 r.