Wielka Pokuta

Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce.

To jest wydarzenie całego kościoła. Łączy wszystkie duchowości, wspólnoty, organizacje. Wszyscy czujcie się zaproszeni.

Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy my i nasi przodkowie.

Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.

Więcej informacji…

 


 

 


 

 


 

Planujemy pielgrzymkę autokarową do Częstochowy w dniu 15 października, wyjazd o godz. 7.00,powrót o godz. 19.30 koszt przejazdu 40 zł. W tym dniu na Jasnej Górze będzie odbywać się ważne wydarzenie – Wielka Pokuta, która ma stanowić przebłaganie za wszystkie grzechy popełnione w Polsce. Organizatorzy piszą: ”Przez wspólną Wielką Pokutę możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci”. Będzie można wysłuchać trzech konferencji na ten temat i na końcu Eucharystię będzie sprawował Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.