„Ewangelia Jana”, ks. prof. Janusz Kręcidło

„Ewangelia Jana”, ks. prof. Janusz Kręcidło MS.

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS jest biblistą. Jako pracownik Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie pełni funkcję kierownika Katedry Historii Biblijnej oraz kierownika studiów doktoranckich. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1987 r., zaś święcenia kapłańskie przyjął sześć lat później. Studia specjalistyczne odbył w PAT w Krakowie, UKSW w Warszawie, Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych oraz francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie.

Ksiądz Profesor był przedstawicielem Kościoła katolickiego w redakcji Biblii Ekumenicznej. Jest redaktorem serii wydawniczej Studia Salettensia. Członek zwyczajny prestiżowych stowarzyszeń: Society of Biblical Literature (Atlanta), Catholic Biblical Association(Waszyngton) i Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest także przewodnikiem po krajach biblijnych.

Za: Saletyni.pl