Święto Nawrócenia Św. Pawła

25 stycznia obchodzimy Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła.

Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.

WIDEO

 


 

https://www.youtube.com/watch?v=UeM2wnvh9VQ