Święty Boże, Święty Mocny

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami.

Od zarazy, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.

Od nagłej i niespodzianej śmierci,
Zachowaj nas Panie.

My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Pani