Święty Boże, Święty Mocny

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.
Od zarazy, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodzianej śmierci, Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas Pani