Skauci Europy już w Łodzi!

Szczecin, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn, Gdynia, Chojnice i kilka innych miejscowości, w których powstają jednostki Skautów Europy to owoc marzeń i kilkuletnich starań coraz większej grupy osób z istniejących ośrodków, które nie wahają się przemierzać wiele setek kilometrów, by pomagać lokalnym inicjatorom w uruchomieniu Skautów Europy w swoim mieście.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego jest ruchem wychowawczym, posługującym się metodą harcerską, opartym na zasadach religii rzymskokatolickiej oraz uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania, jaką jest Skauting Europejski.

ROZWÓJ CAŁEJ OSOBY
Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne. Metoda harcerska dotyczy zatem całego człowieka. Wychowuje dziecko i nastolatka we wszystkich wymiarach jego osoby, również w wymiarze chrześcijańskim. Skauting europejski chce przygotować młodego człowieka do dorosłego życia, stąd zna dobrze swoje miejsce, zawsze pełniąc rolę pomocniczą w stosunku do rodziny i szkoły.

[youtube]EKHO1ORYixs[/youtube]

UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE
Oryginalność metody harcerskiej polega bez wątpienia na tym, że jest ona szkołą działania. Zastęp harcerski nie jest miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę w sposób bierny, ale wspólnotą praktycznej nauki życia poprzez: obcowanie z przyrodą, grę, życie w zastępie.

WYCHOWANIE MŁODYCH PRZEZ MŁODYCH
Drugą oryginalną cechą harcerstwa jest pomysł wychowania młodych przez młodych. Z dala od wszelkiej demagogii i dzięki prawu akceptowanemu przez wszystkich, młodzi są odpowiedzialni jedni za drugich poprzez spełnianie bardzo konkretnych zadań w zastępie.

WYCHOWANIE ZRÓŻNICOWANE
Aby stworzyć dobre warunki dla wychowania chłopców i dziewcząt, i uszanować naturalne zróżnicowanie rozwoju psychofizycznego obu płci, Stowarzyszenie postanowiło zaproponować rodzicom umieszczenie dziewcząt w jednostkach żeńskich, a chłopców w jednostkach męskich. Organizowanie od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne poznanie i szanowanie drugiego w jego niepowtarzalności i odmienności.

METODA PRZYSTOSOWANA DO WIEKU
Aby naprawdę dać każdemu to, czego potrzebuje, harcerstwo przystosowało również swoją metodę do etapów rozwoju młodego człowieka: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

[youtube]cwoKj9FwCW0[/youtube]

UFORMOWANA I ŚWIADOMA SWEGO ZADANIA KADRA WYCHOWAWCZA
Zastosowanie tej pedagogiki wymaga poważnej formacji kadry, w którą ruch nieustannie inwestuje. Młodzi instruktorzy, w wieku między 19 a 25 rokiem życia, uczestniczą minimum rok w pogłębionej formacji osobistej oraz w jednym lub dwóch obozach szkoleniowych prowadzonych na wysokim poziomie.

Więcej informacji na stronie: www.skauci-europy.pl

Kontakt:

dh Magdalena Biernacka
tel.: 726 83 26 83, mail: skauci.lodz@gmail.com

ks. Marek Kołosowski
tel.: 602 262 210, mail: cenad@o2.pl

Grota Solna u Sióstr Urszulanek w Łodzi, ul. Obywatelska 60
www.parafia-urszula.pl

.