Rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka

Drodzy Siostry i Bracia, 13 marca 2013 roku, w godzinach wieczornych, w loggi watykańskiej Bazyliki Świętego Piotra ukazała się postać Ojca Świętego Franciszka. W pierwszym swoim przemówieniu nowy Biskup Rzymu, zaraz po tym, jak poprosił wiernych o modlitwę w trzech intencjach: za emerytowanego biskupa Benedykta XVI, za siebie i za cały świat, z pokorą dodał: „zanim biskup pobłogosławi lud, proszę was, byście pomodlili się do Pana o błogosławieństwo dla mnie. Modlitwą ludu proszącego o błogosławieństwo dla swego biskupa. Odmówmy w ciszy tę waszą modlitwę za mnie”.

Od tego momentu nieprzerwanie trwamy na modlitwie za Ojca Świętego Franciszka, zwłaszcza wtedy, gdy podczas Mszy świętej kapłan wypowiada jego imię. Ojciec Święty wielokrotnie prosił przeze mnie wiernych Archidiecezji Łódzkiej: „módlcie się za mnie”.

W rocznicę wyboru Ojca Świętego Franciszka pragniemy zwielokrotnić nasze błagania za Piotra naszych czasów i bardziej niż kiedykolwiek wyrazić naszą miłość do niego. Z tej racji serdecznie zapraszam Was, Bracia i Siostry, do Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej w czwartek 13 marca o godz. 18.00 na uroczystą Mszę świętą w intencji Ojca Świętego Franciszka. Mam nadzieję, że tego dnia w naszym modlitewnym spotkaniu licznie wezmą udział kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy. Niech nie braknie też młodzieży, którą Ojciec Święty Franciszek zaprosił na osobiste spotkanie w Krakowie w 2016 roku.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 28 lutego 2014 r.

Źródło: Archidiecezja Łódzka
Fot. Casa Rosada. Wikipedia CC BY-SA 2.0