Poświęcenie kościoła – homilia abp Marka Jędraszewskiego

W niedzielę 28 września o godzinie 18:00 abp Marek Jędraszewski metropolita łódzki dokonał uroczystego poświęcenia kościoła św. Jana Ewangelisty w Łodzi – Olechowie.

Ta świątynia to widoczny znak sprzeciwu wobec świata, który staje się coraz bardziej zlaicyzowany, pozbawiony Boga i nadziei, wypełniony pustką i bezsensem – mówił abp Marek Jędraszewski podczas uroczystości konsekracji kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Łodzi – Olechowie – z tego miejsca usłyszycie prawdę o Bogu i człowieku, prawdę jedyną, która często wyśmiewana i wyszydzana, daje siłę niejednemu, by podźwignąć się, podnieść głowę i iść – dodał. Metropolita łódzki przewodniczył Liturgii poświęcenia kościoła i ołtarza, w której wzięło udział kilkunastu kapłanów i setki wiernych.

Współkonsekratorami byli: ks. dr Marek Marczak, rektor łódzkiego WSD i ks. Mirosław Jagiełło, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Łodzi Andrzejowie. Wszystkich obecnych przywitał proboszcz ks. Grzegorz Michalski. Przypominał też historię powstania parafii i mozolnego wznoszenia świątyni. Podkreślił, że wielki wkład w jej budowę miała cała wspólnota parafialna – nie tylko materialny, ale przede wszystkim duchowy.

Nim dokonano obrzędu konsekracji abp Marek Jędraszewski w homilii podziękował wszystkim parafianom za ich trud, za ofiarność i pracę. – Bóg Wam zapłać parafianie z Olechowa! za siłę wiary, moc nadziei, że warto i miłość, która potrafiła pokonać każdą trudność -mówił – to nie zwykła formuła „Bóg zapłać” – to moje wołanie do Boga, który jest w stanie przeniknąć głębię serca i wynagrodzić was swym błogosławieństwem – podkreślił. Wyraził nadzieję, że kościół będzie dla nich prawdziwą Bramą Nieba (Porta Coeli), miejscem prawdziwie świętym, szczególną przestrzenią, z której Bóg mówi: Jestem.

Parafia pw. św. Jana Ewangelisty została erygowana 25 lat temu – 1 października 1989 r. Proboszczem od początku jest ks. Grzegorz Michalski. Kościół został wybudowany w latach 1991–1997 według projektu Aleksego Dworczaka i inż. Janusza Freya. Został poświęcony 14 grudnia 1997 przez abp. Władysława Ziółka. Wnętrze zaprojektował i wykonał ks. prof. Tadeusz Furdyna SDB. W prezbiterium namalowane przez niego freski uzupełnione są mozaikami i dwunastoma witrażami przedstawiającymi świętych i błogosławionych Kościoła Katolickiego m.in. św. Faustynę Kowalską, św. Jana Pawła II, czy św. Dominika Savio. Ścianę ołtarzową zdobi usytuowany na tle kolorowej mozaiki krzyż z wizerunkiem Chrystusa, pod którym stoją św. Jan Ewangelista i Maryja. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej to realizacja projektu parafianki Lidii Frydzińskiej, autorki wizerunku Jasnogórskiej Pani, stacji Drogi Krzyżowej i obrazu Jana Pawła II. W kruchcie kościoła znajdują się dwie tablice pamiątkowe. Na wieży kościelnej znajdują się trzy dzwony: Matka Boża Częstochowska – największy dzwon upamiętniający odwiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej 16 kwietnia 2010 roku, św. Jan Ewangelista oraz św. Grzegorz Wielki. Ostatni dzwon jest darem pierwszego proboszcza parafii ks. kan. Grzegorza Michalskiego. Jest to wotum wdzięczności Bogu za opiekę w czasie budowy ośrodka parafialnego. Na zewnątrz znajduje się obejście procesyjne wykonane z kostki granitowej oraz drewniany krzyż upamiętniający misje święte, które były prowadzone przez ojców redemptorystów przed odwiedzeniem parafii przez kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w 2010 roku.

Źródło: Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej