Ogłoszenia, 30.03.2014, IV Niedziela Wielkiego Postu

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych i skorzystali z sakramentu pokuty. Rekolekcje są tym czasem, kiedy można zrobić głębszy rachunek sumienia w świetle słuchanego Słowa Bożego.

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15.

W czwartek I czwartek miesiąca, po mszy świętej wieczorowej adoracja Najświętszego Sakramentu.

W najbliższy piątek przypada I piątek miesiąca, o godz. 7.00 msza święta o Niepokalanym Sercu Pana Jezusa. Po mszy świętych kapłani udadzą się do chorych. Serdecznie prosimy o nieodkładania spowiedzi świętej na Niedzielę Palmową czy Wielki Tydzień, bo może się zdarzyć, że kapłani nie będą w stanie wszystkich wyspowiadać. Drogi Krzyżowe dla dzieci o godz. 16.30, a dla dorosłych o godz. 17.15.

W sobotę I sobota miesiąca, przypominamy o I sobotach miesiąca ponieważ bł. Jan Paweł II, nabożeństwo to praktykował i odszedł do domu Ojca w I sobotę miesiąca w wigilie święta Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo to ma charakter wynagradzający za cierpienia Niepokalanego Serca Maryi, które spowodowane zostało przez ogrom naszych grzechów. Jest związane z objawieniami Maryi w Fatimie. Przekazała je siostra Łucja w grudniu 1926 r. Warunki nabożeństwa:

  • Należy być w stanie łaski uświęcającej, bądź skorzystać ze spowiedzi świętej.
  • Przyjąć komunię świętą w pięć I sobót miesiąca.
  • Odmówić pięć tajemnic różańca.
  • Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

Dzisiaj przed kościołem są zbierane do puszki ofiary na Fundusz Ochrony Macierzyństwa im Stanisławy Leszczyńskiej.

Zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa:

  • Andrzej Tomasz Rzepkowski, kawaler par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błoniu i Magdalena Izabela Marczyńska, panna par. tutejszej.
  • Piotr Kamil Stanisławski, kawaler par. tutejszej i Anna Magdalena Izaszek, panna par. św. Wojciecha w Łodzi.
  • Mateusz Jerzy Salamon, kawaler par. tutejszej i Natalia Aleksandrzak, panna par. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.
  • Bartosz Trzcinka, kawaler par. tutejszej i Magdalena Pudełka, panna par. Nawiedzenia NMP w Lesku

.