Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu – 2 lutego. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Tradycyjnie dzień ten nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się przyniesienie przez Maryję małego Jezusa do świątyni. W dniu tym na mszach świętych święcimy przyniesione z domów gromnice.

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, wystawiania żłóbków i choinek – kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny – ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich.

Więcej o święcie Ofiarowania Pańskiego.

¤ graf. Giotto di Bondone (1267-1337), Cappella Scrovegni a Padova / Wikipedia CC 3.0