Modlitwa za kapłana

Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawiania się za kapłanem u stóp Maryi, Królowej Kapłanów pokornie proszę dla Niego o dar pobożności i gorliwości. Wzbudź w Nim pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz Maryjo łaskawie na Niego by Tobie poddany wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie. Królowo Kapłanów, módl się za nami.

modlitwazakaplana.pl

.