Męka Pańska – Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej jednoczy w sobie triumf Jezusa Chrystusa – witanego przez mieszkańców Jerozolimy jako Mesjasza – oraz zapowiedź Męki proklamowanej w Ewangelii podczas Mszy Świętej. Gałązki palmowe trzymane w rękach wiernych są znakiem radosnego uczestnictwa w procesji, a także wyrażają wiarę Kościoła w Chrystusa, Mesjasza i Pana, który zostanie skazany na śmierć dla zbawienia wszystkich ludzi.

Źródło: Archidiecezja Łódzka