Litania do Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty

Litania do Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Królowo Apostołów módl się za nami
Święty Janie, synu Zebedeusza, módl się za nami
Święty Janie, synu Gromu, módl się za nami
Święty Janie, Rybaku z Galilei, módl się za nami
Święty Janie, Bracie Jakubowy, módl się za nami
Święty Janie, Uczniu św. Jana Chrzciciela, módl się za nami
Święty Janie, powołany przez Chrystusa Pana do Grona Dwunastu, módl się za nami
Święty Janie, Umiłowany Uczniu Mistrza z Nazaretu, módl się za nami
Święty Janie, wiernie słuchający Dobrej Nowiny, módl się za nami
Święty Janie, wspaniały Apostole, módl się za nami
Święty Janie, świadku wskrzeszenia córki Jaira, módl się za nami
Święty Janie, oglądający jaśniejące Oblicze Pana przemienienia na górze Tabor, módl się za nami
Święty Janie, spoczywający na piersi Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy, módl się za nami
Święty Janie, przyjmujący Ciało i Krew z Rąk Chrystusa, módl się za nami
Święty Janie, wybrany do czuwania w Getsemani, módl się za nami
Święty Janie, trwający z Matką Bolesną przy konającym Zbawicielu na Golgocie, módl się za nami
Święty Janie, słuchający ostatnich słów Boga – Człowieka, módl się za nami
Święty Janie, Opiekunie Matki Chrystusa, módl się za nami
Święty Janie, biegnący do Grobu w poranek wielkanocny módl się za nami
Święty Janie, trwający na modlitwie w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego módl się za nami
Święty Janie, autorze natchniony Ewangelii, módl się za nami
Święty Janie, piszący listy i Apokalipsę, módl się za nami
Święty Janie, Sługo Zbawiciela, módl się za nami
Święty Janie, Patronie Emerytów i Rencistów, módl się za nami
Święty Janie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego, módl się za nami
Święty Janie, Wzorze życia świętego, módl się za nami
Święty Janie, Patronie naszej parafii, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Wspomóż nas, możny Patronie.
W. Bo w Tobie pokładamy ufność.

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, który dałeś ludziom Swego Jedynego Syna, w Jego Imię i za wstawiennictwem Świętego Jana Apostoła, prosimy pokornie, abyś raczył wysłuchać modlitwy Kościoła Chrystusowego, naszej parafii i każdego, kto się Twej woli poddaje.

Amen.


 

Modlitwa w dzień Św. Jana Ewangelisty

Jezu, Zbawicielu nasz, Tyś pozwolił Świętemu Janowi spoczywać na piersiach przy ostatniej wieczerzy, aby wynagrodzić go za niewinność serca i nadzwyczajne przywiązanie do Siebie. Racz łaskawie i mnie udzielić podobnie gorącej miłości, abym tak jak Święty Jan kochał Cię prawdziwie, kochał Twoją świętą naukę, szedł wszędzie za Tobą, nie lękając się szyderstw i złośliwości ludzkiej, a nawet cierpień i męki dla Wiary i Imienia Twojego świętego.

O wielki Apostole, któryś szedł za pojmanym Jezusem śmiało aż na górę Kalwarię, i stałeś z Maryją i niewiastami pod krzyżem umierającego Zbawiciela, tyś w nagrodę swej wierności i miłości został oddany w opiekę Najświętszej Maryi Pannie. Uproś mi, błagam Cię, miłość krzyża, aby był przewodnikiem i światłem życia mego. i oddaj mnie Matce Najświętszej w opiekę, i abym pod Jej macierzyńską opieką bezpiecznie przepłynął przez życie do szczęśliwego porta wieczności.

Amen.