Plan wizyt duszpasterskich

Kolęda 2015

Kolęda trwała od 29 grudnia 2014 do 9 lutego 2015.

Godziny kolędy: w sobotę od godz. 9.00, a w pozostałe dni od godz. 16.00.