Gorzkie Żale

«Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie.

Rozpłyńcie się, me źrenice, toczcie smutnych łez krynice.

Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają.

Płaczą rzewnie Aniołowie, a któż żałość ich wypowie?

Opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają.»

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

«Cóż jest, pytam, co się dzieje? wszystko stworzenie truchleje!

Na ból męki Chrystusowej, żal przejmuje bez wymowy.

Uderz, Jezu, bez odwłoki, w twarde serc naszych opoki!

Jezu mój, we krwi ran swoich, obmyj duszę z grzechów moich!

Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę.»

Gorzkie Żale online…