„Ewangelia św. Jana”, Danuta Piekarz

„Ewangelia św. Jana” – Danuta Piekarz, italianistka i biblistka, wykładowca na UJ i Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz w WSD Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Autorka wielu książek o tematyce biblijnej.