Wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II. Papież wyznaczył też na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które przypada 11 lutego. Ustanowienie tego Dnia stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Jan Paweł II zaznaczył, że „ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu…”

W 2014 r. obchody Światowego Dnia Chorych odbywają się już po raz dwudziesty drugi. Temat Dnia został zaczerpnięty z listu św. Jana Apostoła: „My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3, 16).

W swoim Orędziu na ten Dzień Ojca Święty Franciszek piszę m.in.: „Drodzy Bracia i Siostry! Przy okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego tegoroczny temat brzmi: «Wiara i miłość: ’My także winniśmy oddać życie za braci’» (1 J 3, 16), zwracam się w szczególny sposób do osób chorych i do wszystkich, którzy się nimi opiekują i je leczą. Kościół dostrzega w was, drodzy chorzy, szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. Tak właśnie jest: obok, więcej, wewnątrz naszego cierpienia jest cierpienie Jezusa, który razem z nami niesie jego ciężar i wyjawia jego sens. (…)”

Więcej o Światowym Dniu Chorego…

Fot. Fr. Lawrence Lew OP / Flickr CC BY-NC-ND 2.0