Uroczystość Najświętszej Trójcy. 7.06.2020

 

WIDEO

 

 

AUDIO

 

 

INNE: czytania, rozważania, medytacje, homilie (#video, #audio, #text)

 

WARTO KORZYSTAC z licznych stron z komentarzami i rozważaniami do czytan...
WARTO SKORZYSTAĆ z licznych stron z komentarzami i rozważaniami do czytań…