Bł. Władysław z Gielniowa, 09.25

 

WIDEO

 

„Pieśń o Bożym umęczeniu” to rozszerzona wersja średniowiecznej pieśni „Jezusa Judasz przedał” (znanej również jako „Żołtarz Jezusow”) ułożonej w 1488 roku przez bł. Władysława z Gielniowa, a wydrukowanej – jako opracowanie polifoniczne – w oficynie Matthiasa Siebeneichera w Krakowie w 1558 roku

 

wladyslawzgielniowa

 

AUDIO

 

INNE: czytania, rozważania, medytacje, homilie

 

WARTO KORZYSTAC z licznych stron z komentarzami i rozważaniami do czytan...
WARTO SKORZYSTAĆ z licznych stron z komentarzami i rozważaniami do czytań…